ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ
Η εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ATLAS SECURITY CENTRAL STATION» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, διοργανώνει προωθητική ενέργεια η οποία θα λαμβάνει μέρος κάθε μήνα για όλο το 2016 (από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Δεκέμβριο 2016) με τη μορφή διαγωνισμών/κληρώσεων με τίτλο «Το κυνήγι της ευτυχίας – Παίξε και κέρδισε 6 μήνες δώρο συνδρομή». Η προωθητική ενέργεια θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας, από την οποία θα αναδεικνύονται με κλήρωση κάθε μήνα πέντε (5) νικητές, με έπαθλο μία (1) εξάμηνη συνδρομή στο ετήσιο συμβόλαιο στο ΚΛΣ. Συνολικά, θα κληρωθούν εξήντα (60) νικητές για όλο το 2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Χ.Απόδιακος Ε.Π.Ε.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει ένα έτος, αρχίζοντας την 01/01/2015 και λήγοντας την 31/12/2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία η ενέργεια παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.
Αναλυτικά, κάθε μήνα θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων για τις πέντε (5) εξάμηνες συνδρομές του μήνα. Οι συμμετέχοντες θα παίρνουν μέρος στην κλήρωση συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας. Η διάρκεια του κάθε διαγωνισμού ορίζεται από την 1η έως την τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα, και τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται μέχρι την 15 ημέρα του επόμενου μήνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας www.atlasec.gr/kinigi-tis-eutixias.
Για παράδειγμα, για τον μήνα Ιανουάριο ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/01/2016 έως 31/01/2016, διάστημα στο οποίο μπορούν ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά να λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες, και οι πέντε (5) νικητές του Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν μέχρι την 15/02/2015.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό κάθε μήνα (δηλαδή 12 φορές) και να διεκδικήσουν μία ή περισσότερες 6μηνες συνδρομές από τις εξήντα (60) που θα κληρωθούν συνολικά στη διάρκεια όλου του έτους (5 συνδρομές κάθε μήνα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ATLAS FAMILY – LYONESS
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εκτός από την διεκδίκηση του 6μηνου δώρου, εγκρίνουν ταυτόχρονα την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της εταιρείας Atlas Family, σε συνεργασία με την Lyoness, με το οποίο κερδίζουν δωρεάν επιστροφή χρημάτων (cashback) και πόντους (Shopping Points) με κάθε αγορά που πραγματοποιούν στην Atlas Security και στις χιλιάδες άλλες συμβεβλημένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Για να λαμβάνει το κάθε μέλος τα παραπάνω προνόμια από το Πρόγραμμα, αναγνωρίζει και εξουσιοδοτεί την εταιρεία να καταχωρήσει τα στοιχεία που συμπλήρωσε στην φόρμα του διαγωνισμού, και μόνο αυτά, (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, περιοχή, κινητό, e-mail και ημερομηνία γέννησης) στη βάση δεδομένων της Lyoness, στην οποία τόσο η Atlas Security όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν συμβληθεί, με σκοπό να προσφέρουν δωρεάν προνόμια επιβράβευσης στα μέλη. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, κάθε μέλος θα λάβει την κάρτα μέλους του ταχυδρομικά στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στην φόρμα, καθώς και SMS στο κινητό με τα στοιχεία πρόσβασης στο www.lyoness.com, για να παρακολουθεί Online τι κερδίζει με κάθε αγορά.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η διοργανώτρια εταιρεία. Το βίντεο της κλήρωσης θα υπάρχει διαθέσιμο στο κανάλι της Ιστοσελίδας στο YouTube. Κάθε νικητής θα ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του δώρου, κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικής και μέσω e-mail) εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας. Κατά την επικοινωνία θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κ.λ.π.) για την ταυτοποίησή του και την παράδοση του δώρου.
Σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον νικητή δεν είναι εφικτή (μετά από τρεις (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας) ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή. Σε αυτή την περίπτωση, το δώρο απονέμεται στον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα με βάση τον αριθμό κλήρωσης.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά όλα τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής. Υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα είναι: ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό και διεύθυνση χώρου. Η φόρμα θα θεωρηθεί έγκυρη για τη συμμετοχή στην κλήρωση εφόσον τα παραπάνω πεδία έχουν πλήρως συμπληρωθεί, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.
-Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει έγκυρα μόνο μια φορά για έναν χώρο μέσα στον μήνα με μία και μόνη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.
-Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά σε όλους τους επόμενους διαγωνισμούς της χρονιάς (σύνολο 12 φορές για κάθε μήνα του 2016) και να διεκδικήσει πάλι την δωρεάν 6μηνη συνδρομή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΩΡΟΥ
Το δώρο που θα κερδίσει κάθε ένας από τους πέντε (5) τυχερούς νικητές που θα αναδεικνύονται κάθε μήνα, είναι 6 μήνες δώρο συνδρομής στο ετήσιο συμβόλαιο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.

1. Είστε ήδη συνδρομητής ATLAS
Ο νικητής θα πρέπει να έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα την συνδρομή του έως 31/12/2014 και να μην έχει οικονομική εκκρεμότητα με την ATLAS. Το δώρο των έξι (6) μηνών συνδρομής, θα προστεθεί στο χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών επιπλέον της χρονικής περιόδου που έχει ήδη πληρώσει.
Για παράδειγμα, ένας συνδρομητής που έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα την συνδρομή του έως 31/12/14:
α. και έχει πληρώσει για έναν χρόνο (δηλαδή έως 31/12/2015) κερδίζοντας το δώρο, θα του εξοφληθεί ένα εξάμηνο επιπλέον της περιόδου που έχει πληρώσει και θα είναι καλυμμένος μέχρι και 30/06/2016.
β. εάν έχει πληρώσει για ένα 6μηνο (δηλαδή έως 30/06/2015) κερδίζοντας το δώρο, θα του εξοφληθεί ένα εξάμηνο επιπλέον της περιόδου που έχει πληρώσει και θα είναι καλυμμένος μέχρι και 31/12/2015. Σε περίπτωση που δεν κερδίσει μέχρι και τον μήνα Ιούνιο που λήγει η συνδρομή του, μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό κάθε μήνα μέχρι τέλος του χρόνου, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, να εξοφλήσει εμπρόθεσμα την νέα ταχυπληρωμή που θα του αποσταλεί μέχρι 30/06/2015, πληρώνοντας το 6μηνο που ούτως ή άλλως θα πλήρωνε και εάν αναδειχτεί νικητής οποιονδήποτε από τους επόμενους μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, θα του εξοφληθεί ένα εξάμηνο δώρο επιπλέον της περιόδου που θα έχει πληρώσει.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με την ATLAS, τη στιγμή ανάδειξης του νικητή.

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά. Κάθε μήνα θα κληρώνονται επιπλέον πέντε (5) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία κάποιων από τους νικητές ή στην περίπτωση που κάποιος νικητής απολέσει του δικαιώματος χρήσης του δώρου του ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το δώρο του, κλπ.

2. Υπάρχει σύστημα συναγερμού αλλά δεν είστε συνδρομητής ATLAS
Σε περίπτωση όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού, η ATLAS SECURITY μπορεί, καθ’υπόδειξη του νικητή, να αναλάβει την σύνδεση του συστήματος στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, με την προϋπόθεση ότι το εγκατεστημένο σύστημα είναι «ξεκλείδωτο» δηλαδή υπάρχει πρόσβαση από την ATLAS. Σε διαφορετική περίπτωση, ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον τεχνικό-εγκαταστάτη του για να «ξεκλειδώσει» το σύστημα προκειμένου να το προγραμματίσει η ATLAS και να το συνδέσει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον τεχνικό-εγκαταστάτη, για οποιονδήποτε λόγο, η ATLAS μπορεί να αναλάβει την τεχνική εξυπηρέτηση του πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση.
Μόλις διευθετηθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της νέας σύνδεσης στο ΚΛΣ, ο συνδρομητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δώρο του, δηλαδή να του εξοφληθούν 6 μήνες δώρο συνδρομής στο ετήσιο συμβόλαιο. Δηλαδή, θα πληρώσει ένα 6μηνο και η ATLAS θα τον καλύψει για έναν ολόκληρο χρόνο.

3. Δεν υπάρχει σύστημα συναγερμού
Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού, η ATLAS μπορεί να εξυπηρετήσει και πάλι τον νικητή, αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και ο νικητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το δώρο του εντός έξι (6) μηνών, περίοδος η οποίο δίνεται για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος. Ο νικητής μπορεί να επιλέξει τον εγκαταστάτη-τεχνικό που επιθυμεί, ή και να διερευνήσει το δίκτυο συνεργατών μας στην ιστοσελίδα μας κατά την έρευνα αγοράς του.
Μόλις διευθετηθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της νέας σύνδεσης στο ΚΛΣ, ο συνδρομητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δώρο του, δηλαδή να του εξοφληθούν 6 μήνες δώρο συνδρομής στο ετήσιο συμβόλαιο. Δηλαδή, θα πληρώσει ένα 6μηνο και η ATLAS θα τον καλύψει για έναν ολόκληρο χρόνο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την διοργανώτρια εταιρεία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας- διαγωνισμού. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. Στο email που θα δηλώσει ο συμμετέχων ενδέχεται η εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικά emails για επόμενους διαγωνισμούς ή προσφορές. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από την διοργανώτρια εταιρεία, τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, πατώντας στο πεδίο «διαγραφή» από τις ενημερώσεις της (newsletter) που πιθανόν θα έχει λάβει.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Οι νικητές υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί από την άνω εταιρεία να πιστοποιήσουν την νίκη τους.

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.