Η ποιότητα βρίσκεται στην εκπαίδευση

Ποιότητα για εμάς σημαίνει να νιώθεις σιγουριά. Στην Atlas Security, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση και γνωρίζουμε ότι η γνώση και η αναβάθμιση έρχονται μέσα από την εκπαίδευση.

Σεμινάρια εκπαίδευσης Προσωπικού

Μεθοδικά και με έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτική αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου των εργαζομένων μας , αναπτύσσουμε και υλοποιούμε προγράμματα που μετατρέπουν τα στελέχη μας στο αληθινά ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης, συμμετείχαμε στο<πρόγραμμα «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός οικονομικής κρίσης» μέσω του ΕΣΠΑ , με φορέα τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και ενδιάμεσο φορέα την Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ (ΕΚΑΕ). Στόχος του προγράμματος ήταν η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού, η ανταπόκριση στις νέες συνθήκες και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας.
Το 2013 οργανώθηκαν σεμινάρια 300 συνολικών εκπαιδευτικών ωρών, στα οποία συμμετείχε ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και αφορούσαν σε:

  • Ψηφιακά συστήματα ασφαλείας
  • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
  • Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations techniques)
  • Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ
  • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
  • Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας

Βεβαίωση πιστοποίησης

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση