Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή «central server».
Σύμφωνα με τον Ν.2472/1997 "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των υπαλλήλων, συνεργατών, πελατών και προμηθευτών της εταιρείας Atlas Security, τα οποία περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής, καταχωρούνται από την εταιρεία μας σε αρχείο δεδομένων και δύνανται να χρησιμοποιηθούν και να διαβιβαστούν για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης (πχ: κατά την ειδοποίηση των Αστυνομικών Αρχών σε συμβάν) πάντοτε σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας και το Νόμο.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η ATLAS Security Central Station διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών με σκοπό την αποστολή της μηνιαίας αναφοράς σημάτων του συστήματος ασφάλειας του πελάτη, αλλά και ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της ATLAS και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της εταιρείας.

Προστασία δεδομένων στην πράξη

Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των συνδρομητών μας, στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης, εξασφαλίζεται μέσω αυστηρών διαδικασιών.

  • Καταστροφή εγγράφων που περιέχουν προσωπικά στοιχεία, μετά τη χρήση, μέσω ειδικών μηχανών καταστροφής.
  • Προστασία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, μέσω ισχυρών λογισμικών συστημάτων  (FIREWALL από την NETASQ και Anti-Virus & Anti-Malware της F-Secure)
  • Διαφύλαξη προσωπικού κωδικού ασφαλείας των συνδρομητών, με πολλαπλές μεθόδους επιβεβαίωσης πληροφοριών
  • Προστασία της ηλεκτρονικής μηνιαίας αποστολής των σημάτων, μέσω ειδικού server εσωτερικής διαχείρισης (ATLASCOM)

Ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της ATLAS διαθέτει την ειδική άδεια Security βάσει του νόμου N 3707 / 2008 η οποία εκδίδεται από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση