Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική

Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των συνδρομητών μας, στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης, εξασφαλίζεται μέσω αυστηρών διαδικασιών.

  • Καταστροφή εγγράφων που περιέχουν προσωπικά στοιχεία, μετά τη χρήση, μέσω ειδικών μηχανών καταστροφής.
  • Προστασία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, μέσω ισχυρών λογισμικών συστημάτων  (FIREWALL από την NETASQ και Anti-Virus & Anti-Malware της F-Secure)
  • Διαφύλαξη προσωπικού κωδικού ασφαλείας των συνδρομητών, με πολλαπλές μεθόδους επιβεβαίωσης πληροφοριών
  • Προστασία της ηλεκτρονικής μηνιαίας αποστολής των σημάτων, μέσω ειδικού server εσωτερικής διαχείρισης (ATLASCOM)

Ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της ATLAS διαθέτει την ειδική άδεια Security βάσει του νόμου N 3707 / 2008 η οποία εκδίδεται από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση