Οι καινοτομίες μας

Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην Atlas Group, αξιοποιούμε κάθε νέα τεχνολογία με σκοπό να δημιουργούμε διαρκώς προηγμένες υπηρεσίες και προϊόντα ασφαλείας που έρχονται να καλύψουν και την πιο απαιτητική ανάγκη για προστασία.

Την έρευνα και ανάπτυξη του ομίλου πραγματοποιεί η θυγατρική εταιρεία ATLASCOM, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανογραφικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα λειτουργίας για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε, θωρακίζοντας έτσι την ασφάλεια του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα.

Μέσω της εργαστηριακής υποδομής και της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας στον τομέα της πληροφορικής, η ATLASCOM δοκιμάζει στην πράξη τις επιστημονικές εφαρμογές, για τη βελτίωση της ποιότητας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας. Εξάλλου, όταν μιλάμε για ασφάλεια ιδίως στην σημερινή εποχή, το κίνητρο και ο στόχος παραμένουν πάντα ίδια: η μέγιστη ικανοποίηση και προστασία των πελατών μας.

Τομείς δραστηριοποίησης

Επιτήρηση και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από συστήματα:

  • συναγερμού
  • video surveillance
  • vehicle monitoring
  • τηλεμετρίας
  • συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων (data acquisition)
  • βιομηχανικού ελέγχου (industrial control)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών κυκλωμάτων βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές

(ATMEL, ARM, Rasberry-Pi κλπ)

Διάθεση και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας

(Αnti-virus, Αnti-malware και FIREWALL)

Υλοποίηση RF και μικροκυμματικών ζεύξεων διαμεταγωγής ψηφιακών δεδομένων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικών βιομηχανικών κατασκευών αυτόματου ελέγχου

Η επένδυση αυτή στην εσωτερική διαχείριση της τεχνολογίας και της εφαρμογής της, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα - διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προσαρμόζει κατάλληλα τις νέες τεχνολογίες στις ανάγκες του οργανισμού και φυσικά παρέχει άμεση 24ωρη τεχνική υποστήριξη, διατηρώντας έτσι ψηλά ποιότητα και αξιοπιστία.

Η ATLAS Security από το 1991 μέχρι και σήμερα κατάφερε όχι μόνο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε 35.000 συνδρομητές σε όλη τη χώρα, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της ως Νο1 Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού.

 

Επιβράβευση

Εξυπηρέτηση